logo

Polska Izba Gospodarki Odpadami

Polski Związek Recyklinkgu

Kliknij teraz!


realizacja: FreelineSTRONA GŁÓWNAO NASODBIÓR ODPADÓWINNE USŁUGIDO POBRANIAKONTAKT

SUEZ Wschód Sp. z o.o.

ŚWIADCZYMY USŁUGI:

Odbiór i transport odpadów stałych komunalnych, 

  • Odbiór odpadów przemysłowych i niebezpiecznych;
  • Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych,
  • Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • Odbiór liści, gałęzi, gruzu, gabarytów,
  • Opróżnianie koszy i sprzątanie przystanków,
  • Zamiatanie oraz odśnieżanie,
  • Zakładanie i utrzymanie terenów zielonych.   

 


Choinki - odpady wielkogabarytowe

Informujemy mieszkańców Lublina, że odbiór odpadów w postaci choinek z terenu nieruchomości zamieszkałych realizowany będzie zgodnie z zasadami odbioru odpadów wielkogabarytowych.
Przypominany, że odpady wielkogabarytowe odbierane są zgodnie z harmonogramem w systemie całorocznym, nie mniej jednak wymagane jest indywidualne zgłoszenie zapotrzebowania odbioru tych odpadów do przedsiębiorcy świadczącego usługę odbioru odpadów z nieruchomości na formularzu elektronicznym lub telefonicznie nie później niż 3 dni przed ustalonym terminem, wynikającym z harmonogramu.

Sektory: IV, VII - SUEZ Wschód Sp. z o.o.

SUEZ Wschód Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 6
20-479 Lublin - Polska
tel. (081) 744-93-18
fax. (081) 748-95-65
e-mail: suezwschod@suez.com
lub sprzedaz.lublin@sitapolska.com.pl
www.mposita.lublin.pl

Niezależnie od powyższego, w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Lublina, przy ul. Głuskiej 6 został utworzony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK, do którego właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą samodzielnie, nieodpłatnie dostarczyć określone rodzaje odpadów, w tym odpady w postaci choinek. W PSZOK odpady przyjmowane są w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w soboty od 8.00 do 14.00


INFORMACJA

SUEZ Wschód Sp. z o.o. informuje, że z dniem 30.09.2013 r. zostaje zamknięty punkt kasowy w siedzibie spółki.
Wszelkie opłaty należy dokonywać przelewem na numer konta wskazany na fakturze.


OD 1 lipca 2013 r

SUEZ Wschód Sp. z o.o. informuje, że od dnia 1 lipca 2013 r. stroną na rzecz której należy wnosić opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych jest Gmina Lublin. W związku z tym naszych dotychczasowych klientów prosimy o zlikwidowanie stałych zleceń w bankach oraz nie dokonywanie wpłat na nasze konto, na poczet usług świadczonych od dnia 1 lipca 2013 r.


SUEZ Wschód Sp. o.o. Odbiór odpadów | Oczyszczanie letnie | Oczyszczanie zimowe | Oczyszczanie ręczne | Utrzymanie zieleni