logo

Polska Izba Gospodarki Odpadami

Polski Związek Recyklinkgu

Kliknij teraz!


Kliknij teraz!


realizacja: FreelineSTRONA GŁÓWNAO NASODBIÓR ODPADÓWINNE USŁUGIDO POBRANIAKONTAKT

SITA Wschód Sp. z o.o.

ŚWIADCZYMY USŁUGI:

Odbiór i transport odpadów stałych komunalnych, 

 • Odbiór odpadów przemysłowych i niebezpiecznych;
 • Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych,
 • Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • Odbiór liści, gałęzi, gruzu, gabarytów,
 • Opróżnianie koszy i sprzątanie przystanków,
 • Zamiatanie oraz odśnieżanie,
 • Zakładanie i utrzymanie terenów zielonych.   

 


ZAPOTRZEBOWANIE NA USŁUGI TRANSPORTOWE

Sita Wschód Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 6 , 20-479 Lublin zaprasza do złożenie oferty na wykonanie usług transportowych na trasie Tarnów - Radom - Tarnów. Transport za pomocą pojazdu typu "hakowiec" z przyczepą.

Wymagana Decyzja na transport odpadów, w szczególności na odpady o kodzie 19 12 10 i 19 12 12.

Oferty proszę przesyłać na adres SITA WSCHÓD Sp. z o.o., ul. Energetyków 16, 26-600 Radom
Bliższe informacje pod telefonem 602-650-927, adres mailowy: mariusz.kargul@sitapolska.com.pl


OGŁOSZENIE

SITA WSCHÓD Sp. z o.o. sprzeda samochód ciężarowy marki JELCZ P642K:

 • nr VIN: SUJP642CL10000277
 • rok produkcji: 2001
 • nr rejestracyjny: LU 34591
 • przebieg km: 280 255
 • zabudowa: urządzenie hakowe SUCCI model SH21.60, rok prod. zabudowy 2001, udźwigu 9,5T

Pojazd nie posiada ważnych badań technicznych. Zabudowa z pełną dokumentacją dozorową. Brak aktualnie ważnej decyzji UDT na eksploatację urządzenia hakowego.

Oferty należy składać w sekretariacie spółki lub pod adresem e-mail: sita.wschod@sitapolska.com.pl.


OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SPRZĘTU DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA

Informujemy, że posiadamy do sprzedania sprzęt do zimowego utrzymania przedstawiony na załączonych zdjęciach. (zobacz zdjęcia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 )

Oferty należy składać w sekretariacie SITA Wschód Sp. z o.o. do dnia 9.12.2015 r.

Adres e-mail: sita.wschod@sitapolska.com.pl

Sprzedamy:

 • Rozdrabniarka MeWa typ UG1600MSL numer fabryczny M-476, rok produkcji 2000. W opcji z kompletem przenośników. (zobacz zdjęcie nr 1, zobacz zdjęcie nr 2)
 • Rozdrabniarki Micromat 1500 firmy Lindner. (zobacz zdjęcie)
  • Numer fabryczny 1460 rok produkcji 2008
  • Numer fabryczny 1462 rok produkcji 2008

Oferty proszę przesyłać na adres: sylwester.karasinski@sitapolska.com.pl

Pytania: 600-260-752


INFORMACJA - ZIMOWE UTRZYMANIE

Wykonywanie umowy polega na wykonaniu zimowego utrzymania ciągów komunikacyjnych, placów, schodów poza pasem drogowym zlokalizowanych na terenie miasta Lublin.

Granice rejonu nr III stanowią: granice miasta - Abramowicka - Kunickiego - Wolska - Fabryczna - Zamojska - Królewska - Lubartowska - al. Solidarności - Sikorskiego - Racławickie - Lipowa - Nadbystrzycka - linia kolejowa Warszawa-Lublin-Chełm - granice miasta.

Wykaz powierzchni do ręcznego zimowego stałego utrzymania w rejonie nr III


Choinki - odpady wielkogabarytowe

Informujemy mieszkańców Lublina, że odbiór odpadów w postaci choinek z terenu nieruchomości zamieszkałych realizowany będzie zgodnie z zasadami odbioru odpadów wielkogabarytowych.
Przypominany, że odpady wielkogabarytowe odbierane są zgodnie z harmonogramem w systemie całorocznym, nie mniej jednak wymagane jest indywidualne zgłoszenie zapotrzebowania odbioru tych odpadów do przedsiębiorcy świadczącego usługę odbioru odpadów z nieruchomości na formularzu elektronicznym lub telefonicznie nie później niż 3 dni przed ustalonym terminem, wynikającym z harmonogramu.

Sektory: I, IV, VII - SITA WSCHÓD Sp. z o.o. (wcześniej: MPO Sita Lublin Sp. z o.o.)

SITA WSCHÓD Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 6
20-479 Lublin - Polska
tel. (081) 744-93-18
fax. (081) 748-95-65
e-mail: sita.lublin@sitapolska.com.pl
lub sprzedaz.lublin@sitapolska.com.pl
www.mposita.lublin.pl

Niezależnie od powyższego, w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Lublina zostały utworzone dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK, do których właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą samodzielnie, nieodpłatnie dostarczyć określone rodzaje odpadów, w tym odpady w postaci choinek. W PSZOK odpady przyjmowane są w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w soboty od 8.00 do 14.00.


SITA Wschód Sp. z o.o.

Informujemy, że z dniem 2 stycznia 2014 roku nastąpiło połączenie spółek MPO SITA Lublin Sp. z o.o. oraz SITA Radom Sp. z o.o. W wyniku połączenia powstała spółka SITA Wschód Sp. z o.o. z siedziba w Lublinie przy ul. Ciepłowniczej 6 (KRS).


INFORMACJA

SITA Wschód Sp. z o.o. informuje, że z dniem 30.09.2013 r. zostaje zamknięty punkt kasowy w siedzibie spółki.
Wszelkie opłaty należy dokonywać przelewem na numer konta wskazany na fakturze.


OD 1 lipca 2013 r

SITA Wschód Sp. z o.o. informuje, że od dnia 1 lipca 2013 r. stroną na rzecz której należy wnosić opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych jest Gmina Lublin. W związku z tym naszych dotychczasowych klientów prosimy o zlikwidowanie stałych zleceń w bankach oraz nie dokonywanie wpłat na nasze konto, na poczet usług świadczonych od dnia 1 lipca 2013 r.


SITA Zielona Energia wygrywa przetarg na realizację instalacji termicznego przekształcania odpadów w Poznaniu w ramach PPP

W dniu 21.12.2012 r. Miasto Poznań ogłosiło SITA Zielona Energia wybranym oferentem w projekcie realizowanym w ramach największego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) w Polsce. Przetarg zakłada sfinansowanie, zaprojektowanie, budowę i eksploatację spalarni odpadów komunalnych. Instalacja ma rozpocząć działalność w 2016 r. i pozwoli miastu na realizację strategii dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi.

więcej


SITA Wschód Sp. o.o. Odbiór odpadów | Oczyszczanie letnie | Oczyszczanie zimowe | Oczyszczanie ręczne | Utrzymanie zieleni