logo

Polska Izba Gospodarki Odpadami

Polski Związek Recyklinkgu

Kliknij teraz!


Kliknij teraz!


realizacja: FreelineSTRONA GŁÓWNAO NASODBIÓR ODPADÓWINNE USŁUGIDO POBRANIAKONTAKT

SITA Wschód Sp. z o.o.

ŚWIADCZYMY USŁUGI:

Odbiór i transport odpadów stałych komunalnych, 

  • Odbiór odpadów przemysłowych i niebezpiecznych;
  • Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych,
  • Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • Odbiór liści, gałęzi, gruzu, gabarytów,
  • Opróżnianie koszy i sprzątanie przystanków,
  • Zamiatanie oraz odśnieżanie,
  • Zakładanie i utrzymanie terenów zielonych.   

 


Zmiana godzin pracy BOK w Lublinie

SITA WSCHÓD Sp. z o.o. informuje, że od dnia 19 stycznia 2015 r. następuje zmiana godzin pracy Biura Obsługi Klienta w Lublinie:
Biuro Obsługi Klienta w Lublinie czynne
pn - pt 7:00 - 15:30


INFORMACJA - ZIMOWE UTRZYMANIE

Wykonywanie umowy polega na wykonaniu zimowego utrzymania ciągów komunikacyjnych, placów, schodów poza pasem drogowym zlokalizowanych na terenie miasta Lublin.

Granice rejonu nr III stanowią: granice miasta- Abramowicka- Kunickiego- Wolska- Fabryczna- Zamojska- Królewska- Lubartowska -al. Solidarności- Sikorskiego- Racławickie- Lipowa -Nadbystrzycka- linia kolejowa Warszawa- Lublin– Chełm- granice miasta.

 

Wykaz powierzchni do ręcznego zimowego stałego utrzymania w rejonie nr III

Lp.

Ulica

Określenie odcinka

Powierzchnia m2

1

Plac Łokietka 1

Teren parkingu Ratusza

1340

2

Plac Litewski

Alejki łącznie z płytą

6670

3

Peowiaków

Alejki na Skwerze Kaczyńskiego

2903

4

Świętoduska 3

Chodnik wzdłuż budynku

80

5

Plac Łokietka 1

Schody Ratusza z obu stron

93

6

Plac Litewski 1 UM

Schody oraz chodnik wzdłuż budynku

80

7

Wieniawska 14 UM

Parking, chodnik wzdłuż budynku

2570

8

Leszczyńskiego 20 UM

Schody oraz chodnik wzdłuż budynku oraz parking 2x

620

9

Leszczyńskiego 23 UM

Schody oraz chodnik wzdłuż budynku i parking

158

10

Dolna 3-go Maja 5

Chodnik wzdłuż nieruchomości oraz parking i schody

316

11

Ćwiklińskiej

Schody wzdłuż ulicy

167

12

Park Ludowy

Alejki oraz 2x schody

6720

13

Park Ludowy- Amfiteatr

Scena amfiteatru i schody

1200

14

Ścieżka nad Bystrzycą- I

Od Unii Lubelskiej do Piłsudskiego

6500

15

Ścieżka rowerowa nad Bystrzycą- II

Od Piłsudskiego do wiaduktu przy Janowskiej

6720

16

Junoszy 49

alejki i 3x schody w wąwozie przy Popiełuszki

1090

17

Popiełuszki 35

schody

180

18

Krochmalna

Alejka na skwerze przy betonowej

276

19

Romera

Ciągi komunikacyjne na skwerze przy kościele

380

20

Ścieżka rowerowa nad Bystrzycą- III

Od Janowskiej do Żeglarskiej

13735

21

Ogród Saski

Ciągi asfaltowo- kamienne z terenem przyległym do wejścia głównego

8947

 

RAZEM

 

60745

 

Pozostałe ciągi komunikacyjne, place, schody według wskazań Zamawiającego

 

Telefony do kontaktu:

515-224-687

515-224-693


Choinki - odpady wielkogabarytowe

Informujemy mieszkańców Lublina, że odbiór odpadów w postaci choinek z terenu nieruchomości zamieszkałych realizowany będzie zgodnie z zasadami odbioru odpadów wielkogabarytowych.
Przypominany, że odpady wielkogabarytowe odbierane są zgodnie z harmonogramem w systemie całorocznym, nie mniej jednak wymagane jest indywidualne zgłoszenie zapotrzebowania odbioru tych odpadów do przedsiębiorcy świadczącego usługę odbioru odpadów z nieruchomości na formularzu elektronicznym lub telefonicznie nie później niż 3 dni przed ustalonym terminem, wynikającym z harmonogramu.

Sektory: I, IV, VII – SITA WSCHÓD Sp. z o.o. (wcześniej: MPO Sita Lublin Sp. z o.o.)

SITA WSCHÓD Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 6
20-479 Lublin - Polska
tel. (081) 744-93-18
fax. (081) 748-95-65
e-mail: sita.lublin@sitapolska.com.pl
lub sprzedaz.lublin@sitapolska.com.pl
www.mposita.lublin.pl

Niezależenie od powyższego, w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Lublina zostały utworzone dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK, do których właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą samodzielnie, nieodpłatnie dostarczyć określone rodzaje odpadów, w tym odpady w postaci choinek. W PSZOK odpady przyjmowane są w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w soboty od 8.00 do 14.00.
Lokalizacja PSZOK:

PSZOK dla sektorów
I, IV, VII
ul. Ciepłownicza 6
obsługiwany przez
SITA WSCHÓD Sp. z o.o. (wcześniej: MPO Sita Lublin Sp. z o.o.)
tel. 81 744 93 18
e-mail: sita.lublin@sitapolska.com.pl
www.mposita.lublin.pl


SITA Wschód Sp. z o.o.

Informujemy, że z dniem 2 stycznia 2014 roku nastąpiło połączenie spółek MPO SITA Lublin Sp. z o.o. oraz SITA Radom Sp. z o.o. W wyniku połączenia powstała spółka SITA Wschód Sp. z o.o. z siedziba w Lublinie przy ul. Ciepłowniczej 6 (KRS).


INFORMACJA

SITA Wschód Sp. z o.o. informuje, że z dniem 30.09.2013 r. zostaje zamknięty punkt kasowy w siedzibie spółki.
Wszelkie opłaty należy dokonywać przelewem na numer konta wskazany na fakturze.


OD 1 lipca 2013 r

SITA Wschód Sp. z o.o. informuje, że od dnia 1 lipca 2013 r. stroną na rzecz której należy wnosić opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych jest Gmina Lublin. W związku z tym naszych dotychczasowych klientów prosimy o zlikwidowanie stałych zleceń w bankach oraz nie dokonywanie wpłat na nasze konto, na poczet usług świadczonych od dnia 1 lipca 2013 r.


 

 

HARMONOGRAM ROZSTAWIENIA KONTENERÓW DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH W ROKU 2013

Lp.

Lokalizacja (osiedle – ulica)

Data opróżniania

1

Os. Widok – ul. Bursztynowa 24

marzec

czerwiec

wrzesień

grudzień

 

2

Os. Prusa – ul. Faraona 6

3

Os. Kruczkowskiego – ul. Kruczkowskiego

4

Katolicki Uniwersytet Lubelski – ul. Konstantynów 1

5

Os. Łęgi – ul. Bociania 10

6

Os. Skarpa – ul. Radoci

7

Os. Słowackiego – ul. Wileńska

8

Os. Nałkowskich – ul. Nałkowskich

9

Os. Ruta – ul. Jutrzenki

10

Ul. Kolorowa
SITA Zielona Energia wygrywa przetarg na realizację instalacji termicznego przekształcania odpadów w Poznaniu w ramach PPP

W dniu 21.12.2012 r. Miasto Poznań ogłosiło SITA Zielona Energia wybranym oferentem w projekcie realizowanym w ramach największego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) w Polsce. Przetarg zakłada sfinansowanie, zaprojektowanie, budowę i eksploatację spalarni odpadów komunalnych. Instalacja ma rozpocz‘ć działalnoć w 2016 r. i pozwoli miastu na realizację strategii dotycz‘cej gospodarki odpadami komunalnymi.

więcej


SITA Wschód Sp. o.o. Odbiór odpadów | Oczyszczanie letnie | Oczyszczanie zimowe | Oczyszczanie ręczne | Utrzymanie zieleni