logo

Polska Izba Gospodarki Odpadami

Polski Związek Recyklinkgu

Kliknij teraz!


Kliknij teraz!


realizacja: FreelineSTRONA GŁÓWNAO NASODBIÓR ODPADÓWINNE USŁUGIDO POBRANIAKONTAKT

SITA Wschód Sp. z o.o.

ŚWIADCZYMY USŁUGI:

Odbiór i transport odpadów stałych komunalnych, 

  • Odbiór odpadów przemysłowych i niebezpiecznych;
  • Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych,
  • Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • Odbiór liści, gałęzi, gruzu, gabarytów,
  • Opróżnianie koszy i sprzątanie przystanków,
  • Zamiatanie oraz odśnieżanie,
  • Zakładanie i utrzymanie terenów zielonych.   

 


Choinki - odpady wielkogabarytowe

Informujemy mieszkańców Lublina, że odbiór odpadów w postaci choinek z terenu nieruchomości zamieszkałych realizowany będzie zgodnie z zasadami odbioru odpadów wielkogabarytowych.
Przypominany, że odpady wielkogabarytowe odbierane są zgodnie z harmonogramem w systemie całorocznym, nie mniej jednak wymagane jest indywidualne zgłoszenie zapotrzebowania odbioru tych odpadów do przedsiębiorcy świadczącego usługę odbioru odpadów z nieruchomości na formularzu elektronicznym lub telefonicznie nie później niż 3 dni przed ustalonym terminem, wynikającym z harmonogramu.

Sektory: I, IV, VII – SITA WSCHÓD Sp. z o.o. (wcześniej: MPO Sita Lublin Sp. z o.o.)

SITA WSCHÓD Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 6
20-479 Lublin - Polska
tel. (081) 744-93-18
fax. (081) 748-95-65
e-mail: sita.lublin@sitapolska.com.pl
lub sprzedaz.lublin@sitapolska.com.pl
www.mposita.lublin.pl

Niezależenie od powyższego, w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Lublina zostały utworzone dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK, do których właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą samodzielnie, nieodpłatnie dostarczyć określone rodzaje odpadów, w tym odpady w postaci choinek. W PSZOK odpady przyjmowane są w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w soboty od 8.00 do 14.00.
Lokalizacja PSZOK:

PSZOK dla sektorów
I, IV, VII
ul. Ciepłownicza 6
obsługiwany przez
SITA WSCHÓD Sp. z o.o. (wcześniej: MPO Sita Lublin Sp. z o.o.)
tel. 81 744 93 18
e-mail: sita.lublin@sitapolska.com.pl
www.mposita.lublin.pl


SITA Wschód Sp. z o.o.

Informujemy, że z dniem 2 stycznia 2014 roku nastąpiło połączenie spółek MPO SITA Lublin Sp. z o.o. oraz SITA Radom Sp. z o.o. W wyniku połączenia powstała spółka SITA Wschód Sp. z o.o. z siedziba w Lublinie przy ul. Ciepłowniczej 6 (KRS).


INFORMACJA

SITA Wschód Sp. z o.o. informuje, że z dniem 30.09.2013 r. zostaje zamknięty punkt kasowy w siedzibie spółki.
Wszelkie opłaty należy dokonywać przelewem na numer konta wskazany na fakturze.


OD 1 lipca 2013 r

SITA Wschód Sp. z o.o. informuje, że od dnia 1 lipca 2013 r. stroną na rzecz której należy wnosić opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych jest Gmina Lublin. W związku z tym naszych dotychczasowych klientów prosimy o zlikwidowanie stałych zleceń w bankach oraz nie dokonywanie wpłat na nasze konto, na poczet usług świadczonych od dnia 1 lipca 2013 r.


ZAKRES ZIMOWEGO UTRZYMANIA ULIC NA TERENIE MIASTA LUBLIN

 Telefon dyżurny całodobowo od 1 listopada do 31 marca: 81 744 94 19

Rejon IV - wykaz ulic

Rejon V - wykaz ulic

Rejon VII - wykaz ulic

 


 

 

HARMONOGRAM ROZSTAWIENIA KONTENERÓW DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH W ROKU 2013

Lp.

Lokalizacja (osiedle – ulica)

Data opróżniania

1

Os. Widok – ul. Bursztynowa 24

marzec

czerwiec

wrzesień

grudzień

 

2

Os. Prusa – ul. Faraona 6

3

Os. Kruczkowskiego – ul. Kruczkowskiego

4

Katolicki Uniwersytet Lubelski – ul. Konstantynów 1

5

Os. Łęgi – ul. Bociania 10

6

Os. Skarpa – ul. Radoci

7

Os. Słowackiego – ul. Wileńska

8

Os. Nałkowskich – ul. Nałkowskich

9

Os. Ruta – ul. Jutrzenki

10

Ul. Kolorowa
SITA Zielona Energia wygrywa przetarg na realizację instalacji termicznego przekształcania odpadów w Poznaniu w ramach PPP

W dniu 21.12.2012 r. Miasto Poznań ogłosiło SITA Zielona Energia wybranym oferentem w projekcie realizowanym w ramach największego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) w Polsce. Przetarg zakłada sfinansowanie, zaprojektowanie, budowę i eksploatację spalarni odpadów komunalnych. Instalacja ma rozpocz‘ć działalnoć w 2016 r. i pozwoli miastu na realizację strategii dotycz‘cej gospodarki odpadami komunalnymi.

więcej


SITA Wschód Sp. o.o. Odbiór odpadów | Oczyszczanie letnie | Oczyszczanie zimowe | Oczyszczanie ręczne | Utrzymanie zieleni