logo

Polska Izba Gospodarki Odpadami

Polski Związek Recyklinkgu

Kliknij teraz!


Kliknij teraz!


realizacja: FreelineSTRONA GŁÓWNAO NASODBIÓR ODPADÓWINNE USŁUGIDO POBRANIAKONTAKT

SUEZ Wschód Sp. z o.o.

ŚWIADCZYMY USŁUGI:

Odbiór i transport odpadów stałych komunalnych, 

  • Odbiór odpadów przemysłowych i niebezpiecznych;
  • Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych,
  • Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • Odbiór liści, gałęzi, gruzu, gabarytów,
  • Opróżnianie koszy i sprzątanie przystanków,
  • Zamiatanie oraz odśnieżanie,
  • Zakładanie i utrzymanie terenów zielonych.   

 


INFORMACJE

Informacja dotycząca nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie sektora III Miasta Lublin:

  1. Pojemniki na odpady zmieszane pozostają do wykorzystania bez zmian - w najbliższym czasie zostaną oklejone logo SUEZ.
  2. Worki na odpady segregowane dla zabudowy jednorodzinnej zostały umieszczone wewnątrz brązowych pojemników na odpady „bio".

Szanowni Państwo,
Od dnia 1 września 2016 r. SITA Wschód Sp. z o.o. oraz pozostałe spółki naszej Grupy formalnie stały się wspólną marką SUEZ. Od tego momentu wszelka dokumentacja, tj. raporty, sprawozdania, zlecenia, faktury będą podpisywane przez wskazaną spółkę SUEZ Wschód Sp. z o.o.


Choinki - odpady wielkogabarytowe

Informujemy mieszkańców Lublina, że odbiór odpadów w postaci choinek z terenu nieruchomości zamieszkałych realizowany będzie zgodnie z zasadami odbioru odpadów wielkogabarytowych.
Przypominany, że odpady wielkogabarytowe odbierane są zgodnie z harmonogramem w systemie całorocznym, nie mniej jednak wymagane jest indywidualne zgłoszenie zapotrzebowania odbioru tych odpadów do przedsiębiorcy świadczącego usługę odbioru odpadów z nieruchomości na formularzu elektronicznym lub telefonicznie nie później niż 3 dni przed ustalonym terminem, wynikającym z harmonogramu.

Sektory: IV, VII - SUEZ Wschód Sp. z o.o. (wcześniej: MPO Sita Lublin Sp. z o.o.)

SUEZ Wschód Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 6
20-479 Lublin - Polska
tel. (081) 744-93-18
fax. (081) 748-95-65
e-mail: sita.lublin@sitapolska.com.pl
lub sprzedaz.lublin@sitapolska.com.pl
www.mposita.lublin.pl

Niezależnie od powyższego, w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Lublina zostały utworzone dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK, do których właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą samodzielnie, nieodpłatnie dostarczyć określone rodzaje odpadów, w tym odpady w postaci choinek. W PSZOK odpady przyjmowane są w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w soboty od 8.00 do 14.00.


INFORMACJA

SUEZ Wschód Sp. z o.o. informuje, że z dniem 30.09.2013 r. zostaje zamknięty punkt kasowy w siedzibie spółki.
Wszelkie opłaty należy dokonywać przelewem na numer konta wskazany na fakturze.


OD 1 lipca 2013 r

SUEZ Wschód Sp. z o.o. informuje, że od dnia 1 lipca 2013 r. stroną na rzecz której należy wnosić opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych jest Gmina Lublin. W związku z tym naszych dotychczasowych klientów prosimy o zlikwidowanie stałych zleceń w bankach oraz nie dokonywanie wpłat na nasze konto, na poczet usług świadczonych od dnia 1 lipca 2013 r.


SUEZ Wschód Sp. o.o. Odbiór odpadów | Oczyszczanie letnie | Oczyszczanie zimowe | Oczyszczanie ręczne | Utrzymanie zieleni