logo

Polska Izba Gospodarki Odpadami

Polski Związek Recyklinkgu

Kliknij teraz!


Kliknij teraz!


realizacja: FreelineSTRONA GŁÓWNAO NASODBIÓR ODPADÓWINNE USŁUGIDO POBRANIAKONTAKT

NOWE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI

Wyszukiwarka harmonogramów


Baza adresów z harmonogramami usług jest w sposób ciągły aktualizowana.
Pracujemy nad jej przebudową w sposób umożliwiający jak najprostsze i najbardziej czytelne uzyskanie informacji.
Wszelkie wątpliwości proszę kierować do BOK 81 744 93 18 wew. 10, 32, 25 lub na e-mail: sprzedaz.lublin@sitapolska.com.pl.

Wyszukaj harmonogram

Wykaz ulic wchodzących w skład sektorów I, IV i VII w zakresie odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Lublin.

Sektory Wypełnij formularz

Informacja Wydziału Ochrony Środowiska UM Lublin dotycząca tzw. "lokali użytkowych".

W związku z odnotowanymi przypadkami kradzieży pojemników SUEZ Wschód Sp. z o.o. informuje, że nasi pracownicy są ubrani w ubrania robocze z logo spółki, a wszystkie pojazdy odpowiednio oznakowane i tylko takim służbom należy udostępniać pojemniki.

Zasady odbioru odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz wielorodzinnymi


Rodzaj odpaduRodzaj zabudowy
JednorodzinnaWielorodzinna
Systematycznie powstające
odpady
Zmieszane odpady komunalne W dniach przewidzianych w harmonogramie, bez zgłoszenia W dniach przewidzianych w harmonogramie, bez zgłoszenia
Frakcja sucha odpadów komunalnych W dniach przewidzianych w harmonogramie, bez zgłoszenia W dniach przewidzianych w harmonogramie, bez zgłoszenia
Okresowo powstające
odpady
Odpady zielone W dniach przewidzianych w harmonogramie, bez zgłoszenia Bez harmonogramu, wymagane indywidualne zgłoszenie
Meble i inne odpady wielkogabarytowe Zgodnie z harmonogramem, wymagane indywidualne zgłoszenie Zgodnie z harmonogramem, wymagane indywidualne zgłoszenie
Odpady budowlane i rozbiórkowe Bez harmonogramu, wymagane indywidualne zgłoszenie, do wyczerpania limitu 1m3/gospodarstwo domowe/rok Bez harmonogramu, wymagane indywidualne zgłoszenie, do wyczerpania limitu 1m3/gospodarstwo domowe/rok

Odpady zielone z terenów nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi

Indywidualne zgłoszenie zapotrzebowania odbioru odpadów zielonych należy dokonać na formularzu elektronicznym lub telefonicznie nie później niż 3 dni przed ustalonym terminem.

Podmiot obsługujący nieruchomość jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w pojemnik w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia na okres 24 godzin i poinformować o terminie dostarczenia pojemnika właściciela nieruchomości drogą mailową lub telefonicznie.

Meble i inne odpady wielkogabarytowe

Indywidualne zgłoszenie zapotrzebowania odbioru odpadów mebli i innych odpadów wielkogabarytowych w dniu przewidzianym w harmonogramie należy dokonać na formularzu elektronicznym lub telefonicznie nie później niż 3 dni przed ustalonym terminem.Odpady budowlane i rozbiórkowe

Indywidualne zgłoszenie zapotrzebowania odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych należy dokonać na formularzu elektronicznym lub telefonicznie nie później niż 3 dni przed ustalonym terminem.

Podmiot obsługujący nieruchomość jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w pojemnik w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia na okres 24 godzin i poinformować o terminie dostarczenia pojemnika właściciela nieruchomości drogą mailową lub telefonicznie.

SUEZ Wschód Sp. o.o. Odbiór odpadów | Oczyszczanie letnie | Oczyszczanie zimowe | Oczyszczanie ręczne | Utrzymanie zieleni